عارف بزرگ به دنبال حقیقت

خوب خیلیا فکر میکنن عارف بودن باعث میشه آدم بزرگ بشه

ولی در واقع باید آدم بزرگی باشی که عارف بشی

من خودم سالها در این راه سختی کشیدم

از اداره ثبت بگیر تا هزار تا جای دیگه

نامردا به این راحتی عارفت نمیکنن که

یادمه مدت ها از قلعه های موفقیتم در تراوین باید محافظت می کردم

به دنبالشون می دویدم و خون دل ها خوردم

ولی اینا هیچ کدوم مانع عارف شدن من نشد

من خواستم بشم پس شد آن که شد

حالا باید بررسی این موضوع رو خیلی دقیق تر کرد

مهمترین قدم در راه عارفی قدم اول هستش

که شاعر میگه اگر قدم اولو کج بدی دیوارت هم حتما کج میشه

ما که سعیمون رو کردیم که قدم هامون محکم بشه

تحکیم قدم ها جز با منابع محکم اطلاعاتی میسر نیست

من همیشه فکر میکردم اخبار همونیه که داییم برام تعریف میکنه

بزرگ شدم فهمیدم اخبار اونیه که بابام تعریف میکنه

و وقتی عاقل شدم فهمیدم که اخبار اونیه که خودم میفهمم

ولی وقتی بود که عاقل شدم که فهمیدم اخبار مهم مملکت اونیه که تو سایت ها مینویسن

چون سایت ها عین ما که نیستن

متخصص در زمینه خبر و اخبار هستن

و من سعی کردم لیستی کامل از اخبار و سایت های خبری رو پیدا کنم

و با شما دوستاران صادق پلیس راه د گریت عارف در میون بذارم

این لیست سایت های خبری مطرح هستش :

سایت خبری روزانه

سایت خبری اخبار روزانه

سایت خبری اسکرپر

سایت خبری بولدر

سایت خبری کریتر

سایت خبری کریتیکال استرایک

سایت خبری دیلی باز

سایت خبری صفحه روزانه

سایت خبری دیلی میلی

سایت خبری دیلی پیج

سایت خبری فایر

سایت خبری فید مید

سایت خبری پرس فید

سایت خبری صفحه شما

سایت خبری شفاف

سایت خبری ویویدی

سایت خبری آس

سایت خبری راکت نیوز

سایت اخبار فوری

سایت خبری ویهو


سایت خبری هی هو

سایت خبری ییهو

سایت خبری پرامپت نیوز

پرامپت نیوز

سایت خبری نیوز

اخبار سلامتی و پزشکی

سایت خبری نینجا نیوز

سایت آخرین خبر

آخرین خبر

اول خبر

اخبار من

سایت خبری فرش فید
اخبار اول

اخبار اول

اول نیوز

اخبار تازه

اخبار سریع

سایت خبری اخبار سریع

اخبار فوری

اخبار سریع و فوری

اخبار فوری

سایت خبری رپید نیوز

اخبار زنده

اخبار سریع و ساده

سایت خبری لیزاردی

سایت خبری بیتا نیوز

سایت خبری یکتا نیوز

اخبار هفتگی

سایت خبری صفحه تازه

سایت خبری صفحه زنده

دیوار خبر

صفحه خبر

برگه خبر

سایت خبری آخردون

سایت خبری آخرخون

دیدگاهی بنویسید